زاویه مارپیچ بالا معمولا بهترین راه حل برای فلزات نرم